Fumigasyon

Fumigasyon

FUMİGASYON NEDİR?

Zirai Karantina Fumigasyon Yönetmeliğinde FUMİGASYON tanımı şu şekildedir.

 

Bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ve orman ürünlerinde bulundukları veya yetiştikleri ortamlarda ve boş binalarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde etkili olan katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlerin kullanılmasıyla yapılan imha işlemine denir. İskenderun Fumigasyon şirketi olarak onlarca referansımız ile hizmetinizdeyiz.

 

Zararlı organizmaların hangi evrelerinde etkilidir?

Tanımı incelediğimizde, “zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı”  deniyor. Bu önemli bir durumdur, fumigasyon işlemi zararlıların tüm biyolojik evrelerine (yumurta, larva, nymph, pupa ve ergin) etkilidir. Bunların dışında, nematod, mantar, bakteri vb. zararlı etmenlerine karşı da fumigasyon uygulanabilir.

 

Fumigasyonun avantajları nedir?

Direkt ürüne uygulanabilmesi fumigasyon işleminin avantajları arasındadır. Bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünlere direkt uygulanabilir.

Fumigasyon ile zararlı etmenlerden ürünler arındırılarak, ürünlerin tahribatı ve kaybı önlenir.

 

Fumigasyonun avantalarını özetlersek;

 • Ürüne direkt olarak uygulanır,
 • Gaz formunda olduğundan, en uç noktalara kadar ulaşabilme özelliği vardır,
 • Zararlıların tüm biyolojik dönemlerine etkilidir,
 • Büyük miktardaki ürünlere kısa sürede uygulanabilir,
 • Gıda maddelerinde ki kalıntı ve koku oranı kabul edilebilir seviyededir.
   

Fumigasyona etki eden unsurlar nelerdir?

 • Fumigasyon işlemine etki eden ana faktör SICAKLIK’tır. Fumigasyon işleminin optimum sıcaklık değeri 20 ºC (10 – 30 ºC )dir.
 • Fumigasyona etki eden diğer faktörler DOZ ve SÜRE, sıcaklık ile bağlantılıdır.
 • Sıcaklık düştükçe süre ve doz arttırılmalıdır. Bunun nedeni, sıcaklık azalması ile böceğin solunum hızı yavaşlamakta ve fumigantın solunarak vücuda emilimi azalmaktadır. Sıcaklığın artması ile tersi bir durum oluşmaktadır.
 • 10 ºC nin altında ki sıcaklıklarda fumigantın difüzyon olma durumu da azalmaktadır. Bu nedenlerden ötürü 10 ºC nin altında fumigasyon yapılması durumunda başarı sınırlı kalmaktadır.

 

Kullanılan Fumigantlar Nelerdir?

Fumigasyonda,  ağırlıklı olarak Aliminyum Phosfit, Magnezyum Phosfit ve Metil Bromür fumigantları kullanılır.

 

Aliminyum Phosfit, Magnezyum Phosfit fumigantlarının ambalajı açıldıktan sonra oksijen ile temas etmesi sonucu,  1-2 saat içinde gaz oluşturmaktadır. Oluşan gaz phosfin gazıdır. Phosfin gazı nedeni ile zararlıların yaşamı ortadan kalkmaktadır.

Phosfin gazı çıkışı ortam sıcaklığına göre yaklaşık 48 saatte maksimum seviyeye çıkar. 60-75 saat sonunda gaz çıkışı tamamlanır. Bu nedenle fumigasyon süresi en az 3 gündür. Soğuk ortamlarda bu süre gaz çıkışı yavaşladığı için uzatılır.

 

Metil Bromür geniş spektrumlu bir fumiganttır.  Gaz formunda fumige edilecek ortama direkt basılır. Özellikle kapalı taşıma araçlarında (konteyner, tır, tren vb) uygulaması kolaydır.

 

1987 yılında 160 ülkenin katılımı ile imzalanan ve ülkemizin de 1991 yılında taraf olduğu Montreal protokolü gereğince, Metil Bromür’ün gerek ozon tabakasını inceltici özelliğe sahip olması ve gerekse ürünlerde bıraktığı Brom kalıntısı nedeniyle kullanımının ve ithalatının kademeli olarak azaltılması kararı benimsenmiştir. Bu gerekçe ile alternatif fumigantların kullanımı yasalar ile teşvik edilmektedir.

 

Tüm fumigantların oluşturduğu gaz, İNSAN YAŞAMI İÇİNDE ÖLÜMCÜLDÜR.

 

ADA İLAÇLAMA VE TARIM Nerelerde FUMİGASYON Uyguluyor?

 • Fabrika, depo alanlarına
 • Silo,
 • Deniz taşıtlarına (yat, gemi vb),
 • Konteynerler,
 • Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan kapalı alanlara,
 • Silo da depolanan ürünlere direkt uygulama,
 • İhracatı yapılan ürünlere,
 • Tahta paletlere….

Firmamız ve Hizmetlerimiz Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Web Sitemizi İnceleyebilirsiniz.